Test BBCode

Devil Bat

Otaku Wannabe
Uploader
Messages
577
Reaction score
137
Points
43
Credits
141

 
Title: c
Vndb | Getchu
Original title: d
Developer: e
Publishers: f
Type: JPG converted
File size: 300 MB
Note: 1000 Images


 

***Hidden content cannot be quoted.***

 
Ảnh cover có vấn đề kìa anh
 

Umi

̶R̶̶ế̶̶t̶ ̶b̶̶é̶ ̶b̶̶ỏ̶̶n̶̶g̶
Uploader
Messages
1,901
Reaction score
4,507
Points
113
Credits
321Code:
[center][margin=1000][BOX=url('http://i.imgur.com/8qSdwJl.jpg') fixed |#69b3fc|2|20|20]
[center]
[margin=600][box=#FFFFFF;box-shadow: 0px 0px 10px; fixed repeat|#d6ebff|3|0|0][img]https://i.imgur.com/uxwczXs.jpg[/img][/box][/margin]
[/center]
[margin=800][CENTER]
[tabs]
[tab=Giới thiệu][box=#FFFFFF; fixed repeat|#5ac8f6|2|10|30] [left][indent]
[CENTER][SIZE=3][B]Title:[/B] [URL=""]    [/URL]
[B]Original title:
Developer:[/B] 
[B]Publishers:[/B] 


[[/SIZE]

[/CENTER][/indent][/left][/box][/tab]
[tab=Sample][box=#FFFFFF; fixed repeat|#5ac8f6|2|10|30]
[margin=650][SPOIL=CG (NSFW)]


[/SPOIL][/margin]
[/box][/tab]
[tab=Download][box=#FFFFFF; fixed repeat|#5ac8f6|2|10|30]
[hide=0][URL="https://drive.google.com/open?id=1gPvjTBx99to6-1Tnej_iaR-aX0gQYXE-"][IMG]http://i.imgur.com/f5UzPt1.png[/IMG][/URL]
[B]Pass Unrar:[/B] hako.re[/hide]

[/box][/tab]
[/tabs]
[/margin]
[/box]
[/margin][/CENTER][/CENTER]


Code:
[IMG]http://i.imgur.com/paBRtFL.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[CENTER][margin=850]

[tabs]
[tab=Giới thiệu][box=#FFFFFF; fixed repeat|#5ac8f6|2|10|30][/box][/tab][/tabs][/margin][/CENTER]
[margin=850][tabs][tab=Giới thiệu][box=#FFFFFF; fixed repeat|#5ac8f6|2|10|30]

[INDENT][/INDENT]
[CENTER]Developer: CIRCUS
Official Website: D.S.i.F. -Dal Segno- in Future
Released date: 28/04/2017  
Description:
Fandisc của Dal Segno. Trong mùa đông, Atsuya và bạn bè đã nhận được thư mời từ Ame - quản lý đảo, người được cho là đã biến mất.
"Hãy gặp lại nhau lần nữa ở làng, nơi có tuyết rơi và những con đom đóm bay lượn"
Du lịch tới thị trấn suối nước nóng bị tuyết phủ, nơi mà những "con đom đóm tuyết" đang cư ngụ, họ được chào đón bởi người quản lý mới Kanade cùng với bầy đom đóm đang khiêu vũ cùng tuyết rơi. Thật ra, đây là một sự kiện được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Amakase để cảm ơn họ đã chăm sóc tốt cho Ame, và đom đóm thực ra là những tinh linh do con người tạo ra.
Sau đó, những con đom đóm thật đã xuất hiện trong đêm cùng vầng trăng tròn toả sáng. Giữa khung cảnh tuyệt diệu đó, Ame đã xuất hiện trước mặt họ một lần nữa. Liệu đây lại là một sự kiện được dàn dựng khác hay nó thật sự là phép màu chỉ dành cho đêm nay?
[media=youtube_share]EPa7KxFlbjI[/media]

[/CENTER][CENTER][/CENTER]
[/box]
[CENTER][/CENTER]
[/tab]
[CENTER]
[tab=Sample CG][box=#FFFFFF; fixed repeat|#660099|2|10|30]
[margin=650]
[IMG]http://i.imgur.com/WEYNPUf.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/vAgN2Ra.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/wFz3dPK.jpg[/IMG]

[/margin]
[/box][/tab]
[tab=Download]
[box=#FFFFFF; fixed repeat|#00EE00|2|10|30]
[hide][IMG]http://i.imgur.com/f5UzPt1.png[/IMG]
Pass giải nén:: hako.re
add 10% recovery record[/hide]
File size: 1.70GB
crack included


[/box][/tab]
[/CENTER]
[/tabs]
[CENTER]
[/CENTER]

[CENTER][/CENTER]
[/margin]
[CENTER]

[/CENTER]

[CENTER][/CENTER]
[/box]
[CENTER]

[/CENTER]

[CENTER][/CENTER]
[/margin]
[CENTER]
[/CENTER]
Title:
Original title:
Developer:

Publishers:


[


 

CG (NSFW)

 


You must have at least 0 post(s) to view content


 
 
Last edited:
Top